Snel handelen kan levens redden

De eerste 6 minuten na een hartstilstand zijn cruciaal. Als binnen die tijd begonnen kan worden met reanimeren, is de kans op overleven veel groter en kan schade aan functionele delen van het lichaam worden beperkt. Speciaal getrainde vrijwilligers uit de buurt (burgerhulpverleners) zijn belangrijk voor deze vorm van "24/7 hulpverlening". Nadat de melding voor een reanimatie via 112 is binnengekomen, stuurt de meldkamer 2 ambulances naar de aangegeven locatie.

Op onderstaande locaties hangt een AED in Tijnje:

© 2016 Plaatselijk Belang Tijnje